top of page
School Cones in Class

חוויית ARTUP אצלכם בבית!

כל ערכה מספקת חוויה חדשה של יצירה. 

תנו לילדיכם לפתוח עולם חדש בכל ערכה,

עם כל החומרים שהם צריכים כדי ליצור פרוייקט אמנות - לגמרי בעצמם! 

כל ערכה מכילה הנחיות ברורות שלב אחרי שלב. 

Coming soon!

Gifts
bottom of page